SAMEN WERKEN AAN DE STAD

Stadsbelang actief door.

Het was een roerige tijd met onze partij: Stadsbelang heeft nu 4 zetels in de gemeenteraad. Hans, Björn, Jacques en Gerard zijn raadsleden en Dick van Zanten is onze wethouder. Vol enthousiasme gaan we weer vooruit.

Stadsbelang heeft er heel veel zin in en zoals aangegeven is vormt Stadsbelang Gorinchem met Democraten Gorinchem, CDA en PvdA de coalitie in Gorinchem.

Stadsbelang Gorinchem is opgericht in 1974 en sinds vele jaren dé plaatselijke politieke partij. In het verkiezingsprogramma 2018-2022 komt Stadsbelang op voor de belangen van Gorinchem en haar inwoners op sociaal, cultureel, maatschappelijk en economisch gebied. 

Stadsbelang wil de komende raadsperiode op initiatiefrijke en opbouwende wijze, samen met andere constructief ingestelde partijen binnen en buiten de raad, samen werken om het in de ‘Visie van de Stad’ voor 2032 als stip op de horizon gestelde doel te bereiken van een duurzame, bruisende en veilige stad met een goed vestiging- en verblijfklimaat, waarin het voor alle bewoners van de stad goed wonen, leren, werken én verblijven is. Daarom blijft de titel van ons programma: “Samen werken aan de stad”.

Maak kennis met Hans, Björn, Jacques en Gerard [klik hier]

Verkiezingsprogramma

2018-2022