De Speerpunten van Stadsbelang Gorinchem

Met de visie van de stad zet Stadsbelang vol in op de toekomst.
Lokaal en betrokken staat stadsbelang voor: 

1. een veilig, bereikbaar, toegankelijk en duurzaam Gorcum

Lees ook: Verbonden diverse samenleving,  Vernieuwen door te verduurzamen

2. goede verbinding met de randstad, A15 en A27 verbreed en top openbaar vervoer

Lees ook: Middelgrote stad, verbonden met Randstad en Brabant

3. oplossen verkeersproblemen en knelpunten in heel de stad, waaronder Banneweg

Lees ook: Verbonden wijken en voorzieningen

4. passend, vernieuwend en betaalbaar wonen voor jong en oud

Lees ook:  Middelgrote stad, verbonden met Randstad en Brabant en Vernieuwen door aantrekkelijkheid voor jonge generatie

5. de juiste zorg voor iedere stadgenoot die zorg behoeft

Lees ook: Verbonden diverse samenleving

6. investeren in verenigingen en organisaties voor sport, muziek en cultuur

Lees ook: Verbonden wijken en voorzieningen en Centrumstad verbonden met de omgeving

7. een gerenoveerde Nieuwe Doelen weer beschikbaar als theater en cultuurhuis

Lees ook: Centrumstad verbonden met de omgeving

8. goed beheerde en vrijwillig gerunde wijkvoorzieningen als brede school en buurthuis

Lees ook: Verbonden diverse samenleving

9. steun geven aan het initiatief om HBO-onderwijs te realiseren

Lees ook: Vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

10. de vesting op de toeristische kaart zetten door stadspromotie en citymarketing

Lees ook: Centrumstad verbonden met de omgeving en Vernieuwen in de bestaande en nieuwe economie

11. iedereen doet mee, aanpak van laaggeletterdheid door Taalhuis en taalakkoord

Lees ook: Vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

12. een daadkrachtige, op samenwerking en service gerichte gemeentelijke organisatie

Lees ook: Verbonden samenleving en overheid

…EN STADSBELANG GORINCHEM STAAT VOOR MEER!

Lees ook over:

Zie ook ons uitgebreide verkiezingsprogramma: “Samen werken aan de Stad”

Stadsbelang staat ook de komende raadsperiode weer voor direct contact met jou en u

Informatie of ideeën? Laat het ons weten!

STEM LOKAAL, LIJST  3