Meld je ook aan bij StadsBelang!

 

Stadsbelang is dé plaatselijke politieke vereniging die in het bijzonder opkomt voor de belangen van Gorinchem, haar inwoners en bedrijven. Het lidmaat- schap van Stadsbelang staat open voor iedere Gorcumse burger die de stad een warm hart toedraagt en vindt dat er wat moet gebeuren. Dat kan door actieve deelname aan onze (politieke) activiteiten, of door gewoon lid te zijn van onze vereniging. Stadsbelang houdt u op de hoogte via de jaarlijkse ledenvergadering, politieke bijeenkomsten en minimaal twee keer per jaar met een digitale nieuwsbrief. Voor slechts € 10,00 per jaar kunt u ook lid worden van Stadsbelang.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en voorwaarden betreft opzeggen. Een lid machtigt StadsBelang Gorinchem tot wederopzegging om de lidmaatschapsbijdrage per kalenderjaar automatisch te incasseren. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van ieder jaar. Dit kan geschieden door een e-mail met naam, adres en opgave van reden te mailen naar adminsitratie@stadsbelanggorinchem.nl. Bij ontvangen opzeggingen gedurende het kalenderjaar wordt het lidmaatschap beëindigd per 1 juli van het volgend verenigingsjaar.
Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website in richtlijn met de AVG privacy wetgeving.