Ambities

Ambitie 1. Middelgrote stad, verbonden met Randstad en Brabant

Door vergrijzing, ontgroening en de trek van het platteland naar de stad kwam Gorinchem op een tweesprong terecht: gaan…

lees meer

Ambitie 2. Verbonden diverse samenleving

Gorcummers waren al positief over het karakter van onze stad. Dankzij de verbinding tussen jong en oud en mensen…

lees meer

Ambitie 3. Verbonden wijken en voorzieningen

Gorcummers ontmoeten elkaar gemakkelijk, omdat ze gebruikmaken van dezelfde, hoogwaardige voorzieningen. Daarbij hebben we ingezet op kwaliteit boven kwantiteit:…

lees meer

Ambitie 4. Centrumstad verbonden met de omgeving

In 2032 is het Gorcumse voorzieningenaanbod een echte trekker voor mensen uit de wijde omgeving. Inwoners van de Alblasserwaard…

lees meer

Ambitie 5. Verbonden samenleving en overheid

Inwoners, instellingen en ondernemers kijken anno 2032 niet meer alleen verwachtingsvol naar de overheid. Veel vaker ligt het initiatief…

lees meer

Ambitie 6. Vernieuwen in de bestaande en nieuwe economie

Als het gaat om economische innovatie, kiest Gorinchem voor een tweesporenbeleid. We zijn van oudsher sterk in een aantal…

lees meer

Ambitie 7. Vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Ontwikkelingen als robotisering en digitalisering hebben gevolgen voor de werkgelegenheid in traditionele bedrijfssectoren. Daar moeten we flexibel op inspelen,…

lees meer

Ambitie 8. Vernieuwen door technologische innovatie te omarmen

De grote vraagstukken van de toekomst vragen om innovatieve en vaak hoogtechnologische oplossingen. Of het nu gaat om het…

lees meer

Ambitie 9. Vernieuwen door te verduurzamen

Het lerend vermogen en de ruimte voor innovatie geven Gorinchem de tools om de uitdagingen op het gebied van…

lees meer

Ambitie 10. Vernieuwen door aantrekkelijkheid voor jonge generatie

Gorinchem is de trend van ontgroening tegengegaan. Door uitstekende bereikbaarheid, goede opleidingen, economische kansen en een prettig leefklimaat hebben…

lees meer

Ambitie 11. Vernieuwende open vesting

Gorinchem is in 2032 een ‘open vesting’. We staan dan (inter)nationaal bekend om onze historische binnenstad in een schitterende…

lees meer