Ambities

1 Middelgrote stad, verbonden met buurgemeenten

Door vergrijzing, ontgroening en de trek van het platteland naar de stad kwam Gorinchem op een tweesprong terecht: gaan…

lees meer

2 Verbonden diverse samenleving

Gorcumers waren al positief over het karakter van onze stad. Dankzij de verbinding tussen jong en oud, nieuwkomers en…

lees meer

3 Verbonden wijken en voorzieningen

Gorcumers ontmoeten elkaar gemakkelijk, omdat ze gebruikmaken van dezelfde, hoogwaardige voorzieningen. Daarbij hebben we ingezet op kwaliteit boven kwantiteit:…

lees meer

4 Centrumstad verbonden met de omgeving

In 2032 is het Gorcumse voorzieningenaanbod een echte trekker voor mensen uit de wijde omgeving. Inwoners van de Alblasserwaard…

lees meer

5 Verbonden samenleving en overheid

Inwoners, instellingen en ondernemers kijken anno 2032 niet meer alleen verwachtingsvol naar de overheid. Veel vaker ligt het initiatief…

lees meer

6 Vernieuwen in de bestaande en nieuwe economie

Als het gaat om economische innovatie, kiest Gorinchem voor een tweesporenbeleid. We zijn van oudsher sterk in een aantal…

lees meer

7 Vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Ontwikkelingen als robotisering en digitalisering hebben gevolgen voor de werkgelegenheid in traditionele bedrijfssectoren. Daar moeten we flexibel op inspelen,…

lees meer

8 Vernieuwen door technologische innovatie te omarmen

De grote vraagstukken van de toekomst vragen om innovatieve en vaak hoogtechnologische oplossingen. Of het nu gaat om het…

lees meer

9 Vernieuwen door te verduurzamen

Het lerend vermogen en de ruimte voor innovatie geven Gorinchem de tools om de uitdagingen op het gebied van…

lees meer

10 Vernieuwen door aantrekkelijkheid voor jonge generatie

Gorinchem is de trend van ontgroening tegengegaan. Door uitstekende bereikbaarheid, goede opleidingen, economische kansen en een prettig leefklimaat hebben…

lees meer

11 Vernieuwende open vesting

Gorinchem is in 2032 een ‘open vesting’. We staan dan (inter)nationaal bekend om onze historische binnenstad in een schitterende…

lees meer