10 Vernieuwen door aantrekkelijkheid voor jonge generatie

Gorinchem is de trend van ontgroening tegengegaan. Door uitstekende bereikbaarheid, goede opleidingen, economische kansen en een prettig leefklimaat hebben jongeren en jonge gezinnen onze stad als woonplaats ontdekt. Het aandeel van jongeren in de totale bevolking is toegenomen.
Op de woningmarkt wordt rekening gehouden met de wensen van jongeren en jonge gezinnen. Er zijn kleinschalige wooneenheden in de bruisende binnenstad, waaronder huisvesting voor studenten. In de andere wijken krijgen jongeren huurkorting in ruil voor hulp aan ouderen in de buurt. Nieuwe woonvormen als tiny houses bieden flexibele en betaalbare woonruimte.
We hebben kortom geïnvesteerd in een hele keten die de stad aantrekkelijk maakt voor jongeren: onderwijs, stages, sport, uitgaan, wonen, banen en goede bereikbaarheid. Grootschalige culturele evenementen, funshoppen en breed geschakeerd hoger onderwijs in de grote steden om ons heen zijn goed bereikbaar. Onder andere door het fijnmazige en hoogwaardige openbaar vervoernetwerk waar Gorinchem deel van uitmaakt.

Huisvesting studenten/jongeren
De transformatie van leegstaand vastgoed biedt kansen om binnen bebouwd stedelijk gebied in te spelen op de nieuwe vragen in de woningmarkt, zoals die van studenten en van jongeren die zelfstandig willen wonen. Jongeren willen graag in of in de nabijheid van de binnenstad wonen. Door de transformatie van leegstaande winkels, kantoren en bedrijfspanden naar woonruimte ontstaan er ook mogelijkheden voor studenten en ook voor niet studerende/werkende jongeren om passende (betaalbare) woonruimte te kunnen betrekken. Stadsbelang zet zich de komende raadsperiode in voor het verder uitwerken en realiseren van de transformatieopgaaf en voor door studenten- en jongeren gewenste woonmogelijkheden.