Ambitie 11. Vernieuwende open vesting

Gorinchem is in 2032 een ‘open vesting’. We staan dan (inter)nationaal bekend om onze historische binnenstad in een schitterende omgeving. De vesting is onze parel, het icoon dat onze lokale samenleving verbeeldt. Oud en nieuw worden erin verbonden, bestaande en nieuwe vormen van bedrijvigheid, winkels, horeca, toerisme en cultuur vormen er een samenhangend geheel. We zijn trots op ons bijzondere erfgoed in de vesting (en daarbuiten). De gebouwen en het openbaar gebied in de vesting zien er piekfijn uit.

Tegelijkertijd is de historische binnenstad geen museum. Vergeleken met andere vestingsteden is juist het levendige en open karakter van Gorinchem uniek en dat koesteren we. Dat vraagt om een actieve aanpak en investeringen door ondernemers, inwoners en gemeente. Dankzij hun gezamenlijke inspanningen ontmoeten Gorcummers en bezoekers elkaar bij evenementen, culturele activiteiten en in de horeca. Hier wordt geleerd, gewerkt, geleefd en genoten. Dat is Gorinchem in 2032!

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang voor de periode 2022-2026 geeft invulling aan de tweede raadsperiode, waarin verdere aanzetten worden gegeven voor de uitwerking van de: “Visie van de Stad”, in richting van de op de horizon geplaatste stip (2032: het jaar, waarin 650 jaar stadsrechten wordt gevierd). Anno 2032 is Gorinchem een ‘open vesting’.

Unesco werelderfgoed en de Allermooiste vestingstad van Nederland (ANWB).

De uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (verdedigingslinie) met de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft op 26 juli 2021 de status van UNESCO Werelderfgoed gekregen. Gorinchem maakt als vestingstad onderdeel uit van deze Hollandse Waterlinie. Samen met de Stelling van Amsterdam is de Nieuwe Hollandse Waterlinie nu één UNESCO Werelderfgoed. De verkregen status bevordert dat het erfgoed in Gorinchem verder wordt beschermd, bevordert het wederzijds begrip tussen culturen én trekt naar verwachting steeds meer toeristen naar stad en regio. Gorinchem en het omringende gebied is ook dé beste plek om de waterlinie te kunnen bezoeken en beleven. Met de fiets, of met één van de veerverbindingen. In Gorinchem komen de nieuwe en oude waterlinie samen.

Sinds 16 augustus 2021 mag Gorinchem zich ook de allermooiste vestingstad van Nederland noemen. Dit als uitkomst van de ANWB-verkiezing rond de allermooiste Vestingstad van Nederland. Ambitie 11 (vernieuwende open vesting) lijkt al in 2021 goeddeels gerealiseerd.

Maar niets is minder waar. Gorinchem gaat in de bestuursperiode 2022-2026 extra investeren om de in 2021 verworven status van Unesco Werelderfgoed en de allermooiste vestingstad van Nederland, als open vesting, waar te maken.

Stadsbelang Gorinchem maakt zich sterk voor de volgende onderwerpen:

  • Extra aandacht te hebben voor de bescherming van onze rijks- en gemeentelijke monumenten
  • Onderzoek te doen naar een verdere uitbreiding van de lijst van gemeentelijke monumenten
  • Instellen van een erfgoedfonds ter stimulering van eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten om de monumentale status en kwaliteit ten minste te handhaven en waar mogelijk beter terug te brengen
  • Goede positionering van erfgoed in de gemeentelijke organisatie en inzetten van specifieke deskundigheid op het gebied van erfgoed
  • Intensivering van het groenonderhoud aan en binnen de vesting
  • Optimaliseren van de toeristische functie door promotie, citymarketing, bewegwijzering, maar ook door het optimaliseren en uitbreiden van de parkeer- en aanlegcapaciteit voor (onder andere) fietsen, motorvoertuigen, touringcars, (cruise)schepen
  • Structureel geld reserveren om projectmatig onderhoud- en verbetering van de vestingwerken te kunnen uitvoeren

Te bewerkstelligen van het toerisme middels de riviercruisevaart furore maakt, de vestingdriehoek wordt opgenomen in de programma’s van de riviercruise rederijen, voldoende walvoorzieningen worden gerealiseerd, etc.