8 Vernieuwen door technologische innovatie te omarmen

De grote vraagstukken van de toekomst vragen om innovatieve en vaak hoogtechnologische oplossingen. Of het nu gaat om het klimaat (voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden), energie en demografie (afnemende beroepsbevolking en vergrijzing), of welvaart en welzijn (inclusief gezondheid). Hoe laten we de stad groeien, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het leven? Hoe slaan we duurzaam opgewekte energie op en distribueren we die slim in wijken en buurten? Hoe houden we de stad bereikbaar en managen we de verwachte groei van de mobiliteit? Met welke technologie en informatie helpen we mensen die langer thuis willen blijven wonen?
Om die uitdagingen het hoofd te bieden, steken bedrijven, onderwijsinstellingen, inwoners en overheid in Gorinchem en de regio de koppen bij elkaar. Samen stimuleren we innovatie, door het uitwisselen van kennis en ervaringen. Daardoor creëren we bewust een klimaat waarin ruimte is voor experimenteren: innovatie gaat vaak met vallen en opstaan, maar smart city Gorinchem is niet bang om uit te proberen en daarvan te leren.

Innovatie
Het begrip Smart City is niet meer weg te denken in het beleid van en voor steden. Niet alleen voor grote(re) steden, maar ook voor klein(er)e) steden als Gorinchem. Een eenduidige definitie van wat nu precies een smart city is, ontbreekt nog. Een smart city wordt echter wel gezien als een verzamelterm voor slimme, ICT-gerelateerde oplossingen voor allerlei maatschappelijke opgaven, met name ook op het terrein van de fysieke leefomgeving, bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, klimaatadaptie, enz. Het is geen doel op zich, maar een middel. De ontwikkeling van smart cities levert ook nieuwe vragen en opgaven op. Het in de leefomgeving toepassen van slimme oplossingen is geen sinecure en vraagt veel meer dan alleen technologie. Denk hierbij aan nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen. Stadsbelang stimuleert daarom het instellen van platforms bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven (IKG), onderwijsinstellingen, inwoners en gemeente die door het uitwisselen van kennis en ervaringen, het raadplegen van ontwikkelingen in andere steden en op nationale schaal, samen een klimaat creëren waarin ruimte is voor experimenteren. Teneinde het duurzaam werken aan innovatie binnen het concept smart city Gorinchem beter te kunnen borgen, bepleit Stadsbelang het instellen van een portefeuille Innovatie.

Netwerken
Ten aanzien van telefonische bereikbaarheid en internetverbindingen is 5G de logische opvolger van 4G mobiele netwerk. Hoewel 5G als toekomstmuziek klinkt, is naast snel mobiel internet ook een betrouwbaar mobiel netwerk van belang om gewoon met elkaar te kunnen bellen/communiceren. Stadsbelang heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor een goed netwerk met een volledige dekking ook in de binnenstad.

Helaas dreigt Gorinchem een ‘enclave zonder glasvezel’ te worden in een gebied waar iedere andere gemeente wel snel internet heeft. Stadsbelang wil dat (kleine) ondernemers en particulieren ook de mogelijkheid hebben om met een goed glasvezelnetwerk 100% tot de deur op de technologische ontwikkeling voorbereid te zijn. De komende periode wordt voor geheel Gorinchem een goed glasvezelnetwerk aangelegd.