Ambitie 8. Vernieuwen door technologische innovatie te omarmen

De grote vraagstukken van de toekomst vragen om innovatieve en vaak hoogtechnologische oplossingen. Of het nu gaat om het klimaat (voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden), energie en demografie (afnemende beroepsbevolking en vergrijzing), of welvaart en welzijn (inclusief gezondheid). Hoe laten we de stad groeien, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het leven? Hoe slaan we duurzaam opgewekte energie op en distribueren we die slim in wijken en buurten? Hoe houden we de stad bereikbaar en managen we de verwachte groei van de mobiliteit? Met welke technologie en informatie helpen we mensen die langer thuis willen blijven wonen?

Om die uitdagingen het hoofd te bieden, steken bedrijven, onderwijsinstellingen, inwoners en overheid in Gorinchem en de regio de koppen bij elkaar. Samen stimuleren we innovatie, door het uitwisselen van kennis en ervaringen. Daardoor creëren we bewust een klimaat waarin ruimte is voor experimenteren: innovatie gaat vaak met vallen en opstaan, maar smart city Gorinchem is niet bang om uit te proberen en daarvan te leren.

Innovatie en glasvezel
Het begrip ‘Smart’ is inmiddels in alle denkbare sectoren doorgedrongen. De meeste grote steden en lokale overheden zijn volop bezig met Smart City. Een eenduidige definitie van dit begrip ontbreekt helaas nog steeds. Stadsbelang Gorinchem gaat zich inzetten voor de ‘Slimme Stad Gorinchem’, een innoverende stad gericht op de toekomst, gevoed door haar onderwijs, bedrijfsleven, partners van de stad en inwoners (Denktank Gorinchem), waarbij de gemeente een faciliterende taak vervuld. De realisatie van de Regionale Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC) i.c.m. het Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ‘Slimme Stad Gorinchem’ en de ‘Denktank Gorinchem’.

De komende decennia maakt Nederland zich op voor aardgasvrije woonwijken, ook Gorinchem gaat mee in deze transitie. De komende raadsperiode zullen in de Gildenwijk de huurwoningen van Poort6 geleidelijk overgaan op het warmtenet, later volgen het kantoor van Poort6 en ons stadhuis. Stadsbelang Gorinchem is van mening om te blijven innoveren, de huidige aardgasinfrastructuur geschikt te maken voor het gebruik van waterstof of een combinatie van waterstof en aardgas. Er lopen op dit moment een aantal proeftuinen in Nederland om de huidige aardgasinfrastructuur te transformeren naar waterstof als alternatief. Dit schijnt een relatief goedkopere ingreep te zijn, dan de aanleg van een compleet nieuw warmtenet, omdat de infrastructuur al aanwezig is en enkel aangepast dient te worden voor het gebruik van waterstof. Sinds 2014 hebben een aantal nieuwbouwwoningen in Hoog Dalem dienstgedaan als proeftuin “De toekomst is nu in Hoog Dalem”. Het doel van deze proeftuin was te onderzoeken of het mogelijk is om zonder problemen een gasvrije woonwijk te realiseren en hoe je duurzaam opgewekte energie kunt opslaan voor gebruik op een later moment of als levering richting je buren, dit onderzoek is in 2017 succesvol afgerond. Innovatie in Gorinchem is ons zeker niet vreemd. Laten wij dit in Gorinchem vooral toejuichen en onszelf zien als voorloper in de energietransitie.

De afgelopen raadsperiode heeft Gorinchem samen met haar oeverpartners groen licht gekregen voor de aanschaf van twee elektrisch aangedreven veerponten, een mooie innovatie voor onze veerdienst ‘Riveer’. De planning is dat deze veerponten de komende raadsperiode op onze rivier gaan varen.

De afgelopen decennia is steeds meer data binnen de gemeente digitaal geworden, dit biedt mogelijkheden om als gemeente om meer data gestuurd te gaan werken. Om efficiënter en goedkoper te kunnen werken en een boost te geven aan de dienstverlening richting de stad zal de gemeente een voorbeeld moeten nemen aan het bedrijfsleven en zich meer moeten gaan richten op data gestuurd werken.

Stadsbelang Gorinchem maakt zich sterk voor de volgende onderwerpen:

  • onderzoeken of de huidige aardgasinfrastructuur geschikt gemaakt kan worden voor de distributie van waterstof of een combinatie van aardgas en waterstof
  • Het realiseren van een waterstofdistributienetwerk voor diverse toepassingen
  • Veilig, betrouwbaar en openbaar internetnetwerk in winkelgebieden
  • Strategisch geplaatste slimme laadpleinen (SmartGrid) voor elektrische voertuigen
  • Snellaadstation voor elektrische voertuigen op land en water
  • Het bufferen van de overcapaciteit van duurzaam opgewekte energie (SmartGrid) voor onze lokale energiemarkt
  • Het faciliteren van een denktank van de slimme koppen van Gorinchem om door te innoveren de vraagstukken van de toekomst te ondervangen
  • Minder onnodige vervoersbewegingen binnen onze stad te realiseren door slimmer en efficiënter te gaan werken door gebruik te maken van data gestuurd werken
  • Meer samenwerking tussen de omliggende gemeenten om de regionale vraagstukken gezamenlijk op te pakken om zo een innoverende regio te zijn en te blijven