Dick van Zanten


Fractie-voorzitter:

Wie is Dick van Zanten?

Mijn naam is Dick van Zanten. En in alle bescheidenheid opgemerkt, wie kent mij eigenlijk niet.
Eigenlijk al mijn hele leven lang betrokken Gorcumer. Geboren en getogen in de Haarwijk heb ik daar
ook mijn jeugdjaren doorgebracht. Nu woon ik al weer vele jaren met plezier aan de oostelijke zijde
van onze stad. Na de HBS heb ik in Rotterdam en Leiden rechten gestudeerd en ben ik mijn
werkzame leven ooit begonnen als inspecteur van ’s rijks belastingen. Ik ben getrouwd en heb drie
(volwassen) kinderen.

Wat is je binding met de stad?

Zoals gezegd, is Gorinchem de stad waar ik ben geboren en opgegroeid en ook vele jaren heb
gewerkt als directeur van steeds fuserende woningcorporaties; met als laatste Poort6. Het grootste
deel van mijn werkzame leven heb ik in allerlei rollen vooral aan Gorinchem gewijd. Door de jaren
heen zo ongeveer de halve stad gebouwd, verbouwd en onderhouden en er met alle werkkracht die
in mij was/is voor proberen te zorgen, dat er voor iedereen een goede woning beschikbaar was.
Daardoor ken ik niet alleen alle stenen in de stad, maar vooral en natuurlijk ook veel belangrijker,
heel veel mensen. Inmiddels heb ik er ruim vier termijnen in de raad opzitten, maar ben ik, vanuit
mijn betrokkenheid bij stad en inwoners, meer dan gemotiveerd om er nog een termijn aan toe te
voegen. Er is immers nog genoeg te doen.

Waarom kiezen voor Stadsbelang?

Omdat Stadsbelang de partij bij uitstek is, die zich van oudsher altijd helemaal heeft ingezet voor de
hele stad en alle inwoners, ongeacht maatschappelijke status, ideologie, ras, geloof, of herkomst. En,
ook belangrijk, Stadsbelang is een echte lokale partij; zelfs één van de eerst opgerichte lokale partijen
in ons land, maar nog altijd springlevend. Stadsbelang laat zich bij het maken van keuzes alleen maar
leiden door het lokale belang. Wat is belangrijk voor stad en inwoners. Stadsbelang heeft daarbij,
anders dan plaatselijke afdelingen van landelijke partijen, geen enkele last van Haagse bemoeienis.
Daardoor is de komende jaren de verdere uitwerking van de ‘Visie van de Stad’, de toekomstvisie,
zoals deze in 2017 door mede-stadgenoten is ontwikkeld, bij een lokale partij als Stadsbelang in de
beste handen.

Waar loop je persoonlijk warm voor. Waar sta je voor als je in de gemeenteraad komt?

Waar ik de komende jaren persoonlijk voor warm loop, is het werken aan een toekomstbestendige
stad. Een stad die groeit en zich verder kan ontwikkelen. Een bruisende stad, waarin iedereen het
naar zijn zin heeft: bewoners, bezoekers, bedrijven en instellingen. Het verkiezingsprogramma van
Stadsbelang: ‘Samen werken aan Gorinchem’ ademt helemaal de geest van de ‘Visie van de Stad’ en
wat is er nauw mooier dan om de stad verder vooruit te helpen. Een toekomstbestendige stad,
waarin iedereen meedoet en waar aan alle groepen in de bevolking wordt gedacht. Ik geef toe, het
klinkt ambitieus, maar dat is waar ik voor wil staan en gaan.