Dick van Zanten

Wie is Dick van Zanten?

Bovenal ben ik een geboren en getogen Gorcumer. Geboren en opgegroeid in de Haarwijk uit ouders die ook in Gorinchem geboren en getogen zijn; mijn vader in de binnenstad en mijn moeder in de Lingewijk (Zandvoort). Omdat ik ook het grootste deel van mijn leven in en aan Gorinchem heb gewerkt ( directeur woningcorporatie) ken ik de stad als mijn broekzak. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Na de HBS heb ik Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en belastingrecht aan de Rijksuniversiteit van Leiden.

Wat is je binding met de stad?

Eigenlijk denk ik dat iedereen die mij kent, dat wel weet. Ik ben hier geboren en op een viertal jaren na op een studentenkamer in Rotterdam, ook altijd gebleven. Voor mij gaat er niets boven Gorinchem als fantastische plaats om te wonen, te werken en uit te gaan. Het gaat mij dan ook na aan het hart om te zien dat de stad de afgelopen jaren als gevolg van verkeerde bezuinigingen steeds meer van zijn glans verloren heeft. Er moet de komende jaren hard aan worden getrokken om de ingezette negatieve spiraal waarin onze stad is terecht gekomen weer om te buigen.

Waar sta je voor als je in de gemeenteraad komt?

Als lijsttrekker van Stadsbelang sta ik ervoor om zoveel mogelijk van het verkiezingsprogramma van Stadsbelang gerealiseerd te krijgen. Dat biedt naar mijn mening de meeste en ook beste kansen om de stad er de komende periode weer bovenop te krijgen. Ik sta daarvoor pal in de Raad en als een aanzienlijk aantal inwoners dat met hun stem op Stadsbelang ondersteunt, ook in het College. Het is een goede zaak dat Gorinchem bestuurd wordt door mensen die de stad door en door kennen.

Waarom kiezen voor Stadsbelang?

Stadsbelang is niet gebonden aan een landelijke politieke partij. Stadsbelang komt daarom als geen ander en zonder last of ruggespraak uit Den Haag op voor de belangen van de stad, al haar inwoners en het lokale bedrijfsleven. Stadsbelang heeft als geen van de andere partijen in de raad de wens om op een opbouwende wijze, vol initiatief en samen met andere constructief ingestelde partijen (binnen en buiten de Raad) samen te werken om het gestelde doel, een veilige stad met een goed vestiging- en verblijfklimaat, waarin het goed wonen, werken en verblijven is, weer opnieuw neerzetten. Ik wil daar, net als u, graag mijn bijdragen aan leveren.