Ledenvergadering 28 mei

Stadsbelang Gorinchem houdt  op dinsdag 28 mei de jaarlijkse voorjaarsvergadering. De vereniging zal naast de bestuurlijke zaken, zoals de bestuursverkiezing en gebruikelijke jaarverslagen ook uitgebreid ingaan op de lopende politieke zaken in Gorinchem. 

Wethouder Dick van Zanten en fractievoorzitter Hans van Mourik zullen de actuele politieke situatie én de toekomst in Gorinchem voor de leden toelichten en met de aanwezigen in gesprek gaan. Het bestuur zal de plannen bekend maken voor 2019. 

Leden en nieuwe leden zijn welkom in Boulevard Petit Restaurant en Cafetaria, Buiten de Waterpoort 1/B. De aanvang van de vergadering is 20:00 uur.