Bestuur Stadsbelang is uitgebreid

Voor Stadsbelang is belangrijk, dat Gorinchem een sterke en levendige centrumstad blijft waar het ook de komende jaren goed wonen, werken en recreëren is. Om bestuurlijk ook goed het hoofd te kunnen bieden is het bestuur uitgebreid met Fatih Polatli, kandidaat algemeen bestuurslid.

Het bestuur bestaat statutair uit de volgende personen en functies:
E. Ligthert, wnd. voorzitter
D.R.E. van Gammeren, secretaris
L.J. Mensert, algemeen bestuurslid
F. Polatli, kandidaat algemeen bestuurslid

Het functioneren van de Gorcumse politiek in de afgelopen jaren maakt duidelijk, dat de aanwezigheid van een sterke en goed functionerende lokale partij meer dan ooit noodzakelijk is. Stadsbelang is destijds opgericht om deze rol, waar mogelijk in coalitieverbanden waar nodig, zoals nu, vanuit de oppositierol, in Gorinchem invulling te geven. Om dit gemeentebestuur te bewegen tot het écht gaan zetten van stappen die van belang zijn voor het welzijn en welbevinden in onze stad en van onze inwoners, instellingen en bedrijven, is een sterk Stadsbelang van groot belang. In steeds meer gemeenten in Nederland wordt de politiek gedomineerd door lokale partijen. In Gorinchem is dat nog altijd niet het geval, maar daar komt verandering in. Stadsbelang maakt zich daarvoor verder op en vindt het belangrijk om daartoe ook de politieke vereniging Stadsbelang opnieuw te activeren.
Stadsbelang heeft de zorg voor Gorinchem, haar inwoners en bezoekers hoog in het vaandel staan en hoeft als lokale partij haar oren niet te laten hangen naar de nukken en grillen van het Haagse. Een belangrijke rol voor Stadsbelang in de plaatselijke politiek is daarom eens te meer noodzakelijk.

Wilt u contact met het bestuur? Klik [hier]

Meer Geen categorie