Renate van Maaren

Wie is Renate van Maaren?

Ik ben Renate van Maaren en geboren in Sleeuwijk. In mijn jeugd ging ik naar school op de Oude Hoven en het Da Vinci College in Gorinchem. Na de middelbare school heb ik een PR en Marketing opleiding gevolgd bij Schoevers Opleidingen en Rechten gestudeerd in Leiden. Vervolgens ben ik in het mooie Gorinchem gaan wonen. Nu vele jaren later en diverse opleidingen verder ben ik Sales en Marketing Manager bij Ipcom shipbuilding. Hier ontwikkelen, produceren en verkopen wij thermische, brandwerende en akoestische isolatie voor o.a. de scheepvaart.
Naast mijn werk en de politiek, volg ik pianoles, golf, zeil en reis ik graag en houd ik van de culturele activiteiten zoals die in o.a. Gorinchem worden georganiseerd.

Wat is je binding met de stad?

Gorinchem heeft al lang geleden mijn hart gestolen. Dat komt mede door de ligging van Gorinchem aan de diverse waterwegen, de rijke historie en de vele evenementen. Ik ging hier vroeger naar school en woon er inmiddels al weer bijna 20 jaar.
De betrokkenheid met de stad is voor mij verder vergroot door nadat ik een tijdje, als hobby, als correspondente voor de Stad Gorinchem werkte. Verder was ik lid van de klankbordgroep van de Binnenstad en zette ik mij in voor het lokale belang via een landelijke politieke partij. Momenteel ben ik naast mijn werk voor het Stadsbelang ook als lid van de ledenraad van de Rabobank Alblasserwaard. En natuurlijk geniet ik dagelijks van wat Gorinchem te bieden heeft!

Waar sta je voor als je in de gemeenteraad komt?

Als lokaal politicus ben ik altijd pragmatisch ingesteld. Geen populaire verhaaltjes maar kijken of iets haalbaar is en of een besluit positief is voor de stad en haar inwoners.

Net als voorheen wil ik zorgen voor goede voorstellen ten behoeve van een beter beleid. Maar mijn belangrijkste taak is om u te vertegenwoordigen in de raad. Of het nu gaat om ondernemerschap, zorg, veiligheid, scholing, cultuur of een ander thema. Uw belangen staan bij mij voorop.

De afgelopen jaren heeft Stadsbelang veel werk verzet voor het mogelijk maken of het verbeteren van onderstaande thema’s:
– Verbetering van zorg voor ouderen
– Meer transparantie, gelijkheid en herziening van het subsidieverdeling
– Het wijzen op bestaansrecht van een een betaalbaar groot stadspodium in Gorinchem
– Winkeliers de mogelijkheid gegeven voor eventueel een ruimere openstelling van de winkel
– Budget creeren voor Citymarketing/Stadspromotie t.b.v economische “reuring” in de stad.
– Het verbeteren van openbare buiten speelruimten
– Het stimuleren van een crematorium in Gorinchem
– Aandacht gevraagd voor laaggeletterden in de samenleving
– Steun gegeven aan de eerste initiatieven t.b.v. HBO onderwijs in Gorinchem

Naast het op de voet blijven volgen van de bovengenoemde thema’s, het uitvoeren van het programma van Stadsbelang wil ik mij ook extra inzetten voor de volgende thema’s:
– Het verbeteren van oversteekplaatsen bijvoorbeeld de punten bij de Van Andel Spruytlaan en de Donken.
– Parkeersituatie verbeteren door uitbreiding van parkeerplaatsen in de (boven)stad, invaliden en laad- en los plaatsen in de buurt van de veerdienst bij Buiten de Waterpoort en het stimuleren van een liftvoorziening in Kweeklust.
– Het verbeteren van het ondernemersklimaat in Gorinchem, door te stimuleren dat noodzakelijk procedures versnelt kunnen worden doorlopen en dat overmatige regelving wordt ingeperkt.

– Behoud van historische elementen van de stad, maar wel de mogelijkheid behouden om verbindingen te maken met heden.
– Meer welzijns- en sportfaciliteiten in Gorinchem -Oost/Hoog Dalem.
– Een goed bereikbaar Gorinchem o.a. door het creeren van intensiver lobbywerk voor versnelde verbreding van A27 en het op de A15 doortrekken van de verbreding naar Gorinchem.

Waarom kiezen voor Stadsbelang?

De afgelopen jaren was het moeilijk om het college in beweging te krijgen en daarom ligt er de komende periode extra veel werk op ons te wachten. Hopelijk kiest u voor Stadsbelang omdat wij in de oppositie het initiatief nemen om belangrijke thema’s op de agenda te krijgen.
Graag zal ik mij, samen met mijn collega’s van Stadsbelang, wederom inzetten om tot de beste keuzes voor de stad en haar bewoners te komen.
Mijzelf inzetten voor het belang van Gorinchem is dé motivatie van al mijn politieke activiteiten. Geen politieke carrière of opportunisme drijft mij, maar Gorinchem! De reden dat ik voor Stadsbelang heb gekozen is, omdat het lokale belang hier het beste tot zijn recht komt.
Ik geloof er in en ga er weer voor! U toch ook!