10 maart 2017

Besluitvorming rondom De Nieuwe Doelen

Voorzitter, het is bijzonder om te zien dat de fractie (PvdA) die de kartrekker was voor de invoering van de bezuinigingen tbv DND en daarmee  DND de mokerslag gaf, nu spartelt om alle geleden schade voor de stad weer recht te trekken, echter naar onze mening  ook op dit thema weer te laat.
Vanaf het begin tot het moment dat de huidige stand van zaken bekend werd, heeft Stadsbelang gestreden voor het behoud van DND. En daar mocht ook een mooi subsidie bedrag aan hangen. Tot afgelopen seizoen heeft DND namelijk altijd een centrale rol gespeeld in het centrum van de stad. Het bracht mensen samen en het gaf mensen een mooie herinnering.
Echter, het college en de raad hebben keuzes gemaakt waar wij ons niet in konden vinden, maar waardoor wij ons nu wel moeten realiseren, dat het langer open blijven van DND, in haar huidige vorm, financieel onverantwoord is. Regeren is, destijds realiseren dat je met de voorgestelde bezuinigen DND ten onder zou laten gaan, maar ook vooruit kijken en je conclusies trekken als het schip, binnen een jaar, te ver gezonken is.
Stadsbelang  kan zich daarom vinden in het voorliggende voorstel, zonder de voorgestelde een aanpassingen, om ons nu te richten op het creeren van een nieuw en helder beleid. Het zou mooi zijn als daaruit bewezen wordt dat er ruimte is voor een groot en betaalbaar podium in Gorinchem.
Wij vragen de huidige wethouder om zich wel serieus zal inzetten voor een groot podium door het voeren een transparant en realistisch proces. Stadsbelang kijkt uit naar de eerste resultaten van een quick scan
Behandeld door Renate van Maaren Raadsvergadering 10 maart 2016