3 april 2018

Coalitievorming positief van start

Stadsbelang en Democraten Gorcum zijn afgelopen week gestart met coalitieonderhandelingen.
Onder aanvoering van hun fractievoorzitters hebben onderhandelingsteams uit de fracties van Stadsbelang (SB) en Democraten Gorcum (DG) afgelopen week gesproken met de woordvoerders van de andere gemeenteraadsfracties. Het doel van die gesprekken is om te onderzoeken met welke fracties er een coalitie kan worden gevormd.
De inwoners van Gorinchem hebben tijdens de verkiezingen een duidelijke voorkeur laten zien voor twee lokale partijen. De fractie van SB komt met vijf zetels in de gemeenteraad. DG heeft, als nieuwe lokale partij, vier zetels behaald. Beide fracties hebben een openhartig gesprek met elkaar gevoerd en besloten om samen te onderzoeken, of de vorming van een coalitie mogelijk is, aangevuld met enkele andere fracties. Daarvoor hebben ze afgelopen vrijdag en zaterdag uitermate plezierige gesprekken gevoerd met alle fracties in de raad. De gesprekken worden komende woensdag afgerond.