14 februari 2022

Fatih Polatli wethouders kandidaat namens Stadsbelang Gorinchem

GORINCHEM Als voorzitter van de politieke partij Stadsbelang Gorinchem is Fatih Polatli in 2020 gestart met een proces om de partij meer te democratiseren. Dit was niet alleen zijn wens, maar zeer nadrukkelijk ook die van de leden. ,,We wilden en moesten weer terug naar onze roots, waarin we, net als Hannie Hania, altijd opkomen voor de belangen van de inwoners van Gorinchem”, aldus Fatih. ,,Dat bleek een pittig proces, want er bleek door de jaren heen een andere bestuurscultuur te zijn ingesleten, waar sommigen niet makkelijk afstand van konden doen. Maar door vast te houden aan onze nieuwe koers is dit proces inmiddels afgerond en hebben we onze partij verder kunnen verjongen en verbreden. En er staat nu een geweldig team”, zegt Fatih trots.

,,Nu de partij weer toekomstbestendig is, kon ik ook gaan denken aan een volgende stap,” vervolgt Fatih. ,,We gaan als grootste partij deze nieuwe verkiezingen in en als je de ambitie hebt om mee te willen besturen, moet je ook een wethouderskandidaat hebben. Ik heb besloten om die verantwoordelijkheid te nemen en me kandidaat te stellen. Om er zeker van te zijn dat ik deze nieuwe functie ook goed zal kunnen vervullen, heeft de partij een sollicitatiecommissie samengesteld met daarin enkele professionals van buiten de partij. Zij hebben inmiddels een positief advies gegeven en nu is de tijd gekomen om deze ambities uit te dragen”, aldus Fatih.

,,Als geboren en getogen Gorcumer hou ik veel van onze stad. Hier heb ik mijn ondernemingen en ben ik altijd actief geweest in het verenigingsleven. Nu wil ik me in gaan zetten om Gorinchem nóg mooier te maken. Door onder andere mijn ondernemerskwaliteiten in te zetten om slagvaardig knelpunten aan te pakken. Door verantwoord met de financiën om te gaan en de kracht van onze stad beter uit te nutten. Bijvoorbeeld ook door meer gebruik te maken van de kennis en kunde van Gorcumse bedrijven die in onze eigen stad voorhanden zijn.”

,,Doordat ik vanuit mijn vroegere baan bij een woningcorporatie en later met mijn eigen bedrijf vooral met woningen, leegstandsverhuur en anti-kraak en met woningzoekenden te maken heb gehad, zou ik die expertise willen inzetten om de Gorcumse woningmarkt te veranderen. Het draait namelijk niet om stenen, waar mensen in moeten wonen, maar om mensen die op zoek zijn naar woonruimte die bij hen past. Dat vraagt om een menselijkere aanpak, die mij op het lijf geschreven is”, zegt Fatih stellig.

,,Maar er zijn natuurlijk veel meer uitdagingen voor een stad als Gorinchem. En dat kun je niet alleen realiseren. Daarom kijk ik er naar uit om dat samen met de gemeenteraad, de ambtenaren, de collega-bestuurders, maar vooral ook samen met alle Gorcumers te doen. Want onze campagne stopt niet op 16 maart. Wij willen ook daarna zichtbaar en benaderbaar zijn en hopen dat Gorcumers ons weten te vinden als er iets speelt waar wij wat aan kunnen doen. Want Gorinchem zijn we samen. Maar uiteindelijk bepalen de kiezers in wie zij vertrouwen hebben. Dus laten we dat maar eerst afwachten”, zegt Fatih tot besluit.

bron: De Stad Gorinchem