19 februari 2018

Nieuw beeldmerk ontworpen.

Stadsbelang heeft vanaf deze week een nieuw beeldmerk. Het logo is ontworpen waarbij de “S” van Stad met de “B” van belang een verbinding hebben met elkaar. Stadsbelang wil de komende raadsperiode op initiatiefrijke en opbouwende wijze, samen met andere constructief ingestelde partijen binnen en buiten de raad, samenwerken om het in de ‘Visie van de Stad’ voor 2032 als stip op de horizon gestelde doel te bereiken van een duurzame, bruisende en veilige stad met een goed vestiging- en verblijfsklimaat en waarin het voor alle bewoners van de stad goed wonen, leren, werken én verblijven is. Een sterke en goed functionerende lokale partij daar past een sterk logo bij.