23 maart 2017

Onkruidbestrijding kost veel meer

,,Dat is dus de boel uitstellen,” reageert fractievoorzitter Dick van Zanten van Stadsbelang desgevraagd. Zijn partij diende juli vorig jaar een motie in waar ze vroeg om snel extra geld vrij te maken om het overlastgevende groen te bestrijden. Deze werd door bijna de gehele raad gesteund, met uitzondering van het CDA en fractie Hoogesteger.

,,Burgemeester en wethouders doen nu alsof het een verrassing is dat de nieuwe manier van onkruidbestrijding veel arbeidsintensiever is én dus duurder. Dat is al jaren bekend. We weten inmiddels al 10 jaar dat gif voor onkruidbestrijding in de ban ging.”

Bovendien vroeg Van Zanten tijdens de behandeling van de begroting in het najaar ook nog waarom er geen extra geld was vrijgemaakt. ,,Dat vond ik al zo typisch. Op het moment dat we de motie indienden, was al klip en klaar dat branden, stomen en borstelen maar beperkt werkt. Dat we dus meer geld moeten uitgeven voor de bestrijding, was toen duidelijk. Maar in de begroting die in het najaar werd gepresenteerd, stond geen extra geld gereserveerd. En dan komt het college nu met die constatering… Tja.”
Lees verder in ADrivierenland