21-12-2021 is de definitieve kandidatenlijst van Stadsbelang vastgesteld tijdens de laatste ledenvergadering van dit jaar. Op een democratische wijze, zoals eerder dit jaar is afgesproken met de leden van Stadsbelang volgens een kaderstellend advies, is de kandidatenlijst en de volgorde van de kandidatenlijst unaniem door alle leden aangenomen.

(meer…)