Fractievoorzitter:

Wie is Hans van Mourik?

Hans van Mourik is een rasechte Gorcumer. Hij groeide op in een ondernemersgezin in de Westwagenstraat. Dagelijks beroep is fysiotherapeut en werken met mensen in Gorinchem. Hans is tevens trouwambtenaar.
De afgelopen jaren heeft hij zich ingezet als gemeenteraadslid voor Stadsbelang Gorinchem. Grote kans dat u hem ben tegengekomen bij het sociaal domein (jeugdwet, zorg en participatiewet). Het ligt hem na aan het hart. Komende 4 jaar wil hij graag de 17 gemeenten op één lijn zien te krijgen voor onder andere de Jeugdzorg.
Goed contact met de burger is voor hem van groot belang. “Voor mij is het een uitdaging om de politiek dichter bij de burger en de burger dichter bij de politiek te brengen. Bij Stadsbelang wil ik de komende 4 jaar met u in contact blijven”, aldus zijn reactie

Waarom kiezen voor Stadsbelang?

Stadsbelang komt op voor de belangen van de stad Gorinchem en haar inwoners op sociaal, cultureel, maatschappelijk en economisch gebied!
“Nog steeds ben ik van mening dat je ambtenaren moet je coachen, burgers moet je motiveren en raadsleden moet je activeren. De basis moet er zijn”.
Als het goed is voor de stad dan moeten we het zeker doen. In het belang van de stad….. Stadsbelang! ”
Met Stadsbelang, een partij zonder poespas met een krachtig verhaal voor de visie met de stad. Samen Werken Aan de Stad.

Wat is je binding met de stad?

“Ik ben er geboren en het is fijn wonen in Gorinchem en een stad aan het water bruist altijd. Ouderen maken een steeds groter deel uit van de samenleving. Dat geldt ook in Gorinchem. We moeten Gorinchem aantrekkelijk houden en maken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het buurt- en clubhuiswerk en verenigingen moeten ondersteund worden.”
Veel in contact komen met inwoners en ondernemers van de stad. Zoeken naar verbinding met elkaar, dat kan eenvoudig via social media (twitter) @hendrikVM of via facebook 

Waar sta je voor als je weer in de gemeenteraad komt?

“De afgelopen 4 jaar heb ik heel veel ervaring in de raad opgedaan. Met de jeugdzorg heb ik heel veel bereikt in de regio. Daar wil ik mee doorgaan.
Mij is gevraagd als het eventueel moet om bestuurlijke verantwoordlijkheid te nemen. Daartoe ben ik bereid.

Wat Hans wil voor de stad:

– Goede communicatie mogelijkheden (waaronder 100% glasvezel van deur tot deur)
Vertrouwen op zorg voor jong en ouder
– Ruimte voor ondernemen in de stad
Drempelloos (onbeperkt) zijn in Gorinchem
– Meer aandacht voor sterke stad en Regio
– Samen werken, Verbinden en Daadkracht
Daarom:
Ik ben bereid tot een gesprek met u (en met jou)  in het belang van Gorinchem.
Klik social media
(twitter) @hendrikVM of
via facebook 

Stadsbelang heeft vanaf deze week een nieuw beeldmerk. Het logo is ontworpen waarbij de “S” van Stad met de “B” van belang een verbinding hebben met elkaar. Stadsbelang wil de komende raadsperiode op initiatiefrijke en opbouwende wijze, samen met andere constructief ingestelde partijen binnen en buiten de raad, samenwerken om het in de ‘Visie van de Stad’ voor 2032 als stip op de horizon gestelde doel te bereiken van een duurzame, bruisende en veilige stad met een goed vestiging- en verblijfsklimaat en waarin het voor alle bewoners van de stad goed wonen, leren, werken én verblijven is. Een sterke en goed functionerende lokale partij daar past een sterk logo bij.