Verkiezingsprogramma

2018-2022

“Samen werken aan de stad”

Stadsbelang is dé plaatselijke politieke partij in de gemeente Gorinchem.  Stadsbelang wil de komende raadsperiode op initiatiefrijke en opbouwende wijze, samen met andere constructief ingestelde partijen binnen en buiten de raad, samenwerken om het in de ‘Visie van de Stad’ voor 2032 als stip op de horizon gestelde doel te bereiken van een duurzame, bruisende en veilige stad met een goed vestiging- en verblijfsklimaat en waarin het voor alle bewoners van de stad goed wonen, leren, werken én verblijven is. Daarom is de titel van ons programma: “Samen werken aan de stad”. Wij hebben ons verkiezingsprogramma ingericht naar de 11 ambities, zoals die door inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, regio en gemeente op 10 oktober 2017 in de “Visie van de Stad” aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Met dit verkiezingsprogramma zetten we de eerste stappen op weg naar het voor 2032 gestelde doel.

De 11 ambities van Stadsbelang zijn… 

 1. Middelgrote stad, verbonden met buurgemeenten
 2. Verbonden diverse samenleving
 3. Verbonden wijken en voorzieningen
 4. Centrumstad, verbonden met haar omgeving
 5. Verbonden samenleving en overheid
 6. Vernieuwen in bestaande en nieuwe economie
 7. Vernieuwde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
 8. Vernieuwen door technologische innovatie te omarmen
 9. Vernieuwen door te verduurzamen
 10. Vernieuwen door aantrekkelijkheid voor jonge generatie
 11. Vernieuwende open vesting

Bekijk per ambitie of zie [hier] ons volledige verkiezingsprogramma “Samen werken aan de stad”

Natuurlijk zet Stadsbelang zich in de komende raadsperiode ook in voor alle andere punten die de agenda passeren en voor belangrijke zaken die u bij ons meldt.

Voor meer informatie of ideeën kunt u contact met ons opnemen