Verkiezingsprogramma

2022-2026

Stadsbelang is ruim 47 jaar als eerste lokale partij actief in de Gorcumse politiek. Vanuit onze diepgewortelde betrokkenheid bij de stad Gorinchem behartigen we sinds jaar en dag de belangen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Stadsbelang onderscheidt zich van andere politieke partijen, omdat voor ons, waardevrij en niet gebonden aan welke politieke ideologie ook, elke inwoner van Gorinchem telt. De zorg voor de stad, haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, is daardoor bij Stadsbelang sinds decennia in vertrouwde handen.

Doordat Stadsbelang geen verbinding heeft met provinciale of landelijke partijorganisaties, kunnen we ons volstrekt onafhankelijk opstellen en ons vooral richten op de belangen van de stad Gorinchem en haar inwoners. Dat hebben we de afgelopen periode gedaan vanuit een constructieve rol in de coalitie. Vanuit deze constructieve grondhouding en de opvatting dat het beter moet, zijn we de komende raadsperiode, bereid om ook zelf de schouders eronder te zetten en daarvoor bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.
Stadsbelang wil de komende raadsperiode op initiatiefrijke en opbouwende wijze, samen met andere constructief ingestelde partijen binnen en buiten de raad, samenwerken om het in de ‘Visie van de Stad’ voor 2032 als stip op de horizon gestelde doel te bereiken.  Gorinchem; een duurzame, bruisende en veilige stad met een goed vestiging- en verblijfklimaat, waarin het voor alle bewoners van de stad goed wonen, leren, werken én recreëren is.

Wij hebben ons verkiezingsprogramma ingericht naar de 11 ambities, zoals die door inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, regio en gemeente op 10 oktober 2017 in de “Visie van de Stad” aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Met dit verkiezingsprogramma zetten we de vervolgstappen op weg naar het voor 2032 gestelde doel.

Wij rekenen erop, dat u zich herkent in ons programma en op 16 maart op ons wilt stemmen. Onze kandidaten zijn gemotiveerde volksvertegenwoordigers en een weerspiegeling van de Gorcumse samenleving. Op deze manier willen wij uw belangen als geen ander behartigen.

Wij zorgen ervoor, dat in de komende raadsperiode uw stem op Stadsbelang beter vertegenwoordigd wordt en niet verloren gaat. Dus niet alleen voor de verkiezingen maar 4 jaar lang zullen wij klankborden met alle Gorkummers, ondernemers, cultureel werk etc.

Wij stellen de stad, onze stadsgenoten en ondernemers op de eerste plaats en gaan het helemaal anders doen.

Bestuur Stadsbelang Gorinchem

De 11 ambities van Stadsbelang zijn… 

 1. Middelgrote stad, verbonden met Randstad en Brabant
 2. Verbonden diverse samenleving
 3. Verbonden wijken en voorzieningen
 4. Centrumstad, verbonden met haar omgeving
 5. Verbonden samenleving en overheid
 6. Vernieuwen in bestaande en nieuwe economie
 7. Vernieuwde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
 8. Vernieuwen door technologische innovatie te omarmen
 9. Vernieuwen door te verduurzamen
 10. Vernieuwen door aantrekkelijkheid voor jonge generatie
 11. Vernieuwende open vesting

Bekijk per ambitie of zie [hier] ons volledige verkiezingsprogramma “Samen werken aan de stad”

Natuurlijk zet Stadsbelang zich in de komende raadsperiode ook in voor alle andere punten die de agenda passeren en voor belangrijke zaken die u bij ons meldt.

Voor meer informatie of ideeën kunt u contact met ons opnemen